Visietekst


Welkom op Immac!

In deze snel veranderende wereld willen we als katholieke dialoogschool een plaats zijn waar kinderen zichzelf leren kennen en accepteren, om zo tot leren te komen. Met aandacht voor de eigenheid van elk kind, willen we een warme thuis zijn waar kinderen het eigen leren in handen nemen. We vertrouwen erop dat jongeren de kansen die op hun pad komen, durven grijpen. Onze kinderen goesting doen krijgen in levenslang leren, is een belangrijke ambitie.

Als school zetten we daarom in op een warme samenwerking tussen:

De leerlingen onderling
Samenwerking is het bundelen van ieders kwaliteiten en achtergronden. Ons doel is om vanuit respect te leren van en met elkaar. Leefgroepen in de kleuterschool en coöperatieve lesvormen in de lagere school helpen ons om dit te verwezenlijken. Op deze wijze laten we kinderen opgroeien tot vreugdevolle, begripvolle jongeren, met een open blik op de wereld.

De leerling en de leerkracht
De leraar geeft als coach richting aan het groeiproces van zijn leerlingen en zet in op actief leren. Dankzij zijn empathie, expertise en voortdurende professionalisering, kan hij de leerling hier optimaal in begeleiden. In respectvolle dialoog helpen we onze leerlingen groeien in zelfredzaamheid en zelfsturing.

De leerkrachten onderling
We gaan uit van wederzijds vertrouwen en oprechte waardering om zo dagelijks in verbondenheid aan onze school te bouwen. Door ruimte te geven aan eigenheid en talent, willen we onze krachten bundelen om zo samen het verschil te maken voor onze kinderen en hun ouders. Onze organisatorische, pedagogische en didactische aanpak voeden we door gesprekken te voeren met elkaar, met collega’s via netwerken en door gericht naar mogelijkheden te zoeken om bij te scholen. Zo willen we als team ons geloof in leerKRACHT en levenslang leren onderschrijven en uitdragen.

De school en de ouders
Samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Vanuit respect schrijven we samen een verhaal in openheid en dialoog. Door middel van openklasdagen, oudercontacten, het schoolfeest, het oudercomité en andere activiteiten betrekken we ouders bij ons pedagogisch project. Ook door ouders en kinderen elke ochtend warm te verwelkomen werken we aan een laagdrempelige school waar iedereen zich thuis voelt.


Heb je vragen?

Stuur ons een e-mail:
directie.immaculata@sgkod.be
secretariaat.immaculata@sgkod.be

Telefoneer ons:
03 325 08 69


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: